Downloads

Welkom op de pagina met alle downloads en belangrijke documenten. Op deze pagina zijn ons pedagogisch beleidsplan, inspectierapporten, klachtenprotocol, handelsprotocol, meldcode en nog veel meer documenten die noodzakelijk, handig of nice to have zijn.

Pedagogisch beleidsplan

pdf

Inspectie rapport 2023

pdf

Inspectie rapport 2022

pdf

Inspectie rapport 2021

pdf

Inspectie rapport 2020

pdf

Inspectie rapport 2019

pdf

Inspectie rapport 2019

pdf

Inspectie rapport 2018

pdf

Inspectie rapport 2017

pdf

Klachten protocol

pdf

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

pdf

Handelsprotocol kindermishandeling

pdf

Overige documenten